Website Generator

HASICÍ
PŘÍSTROJE
A HYDRANTY

Servis - Revize - Prodej

Servis, revize a prodej hasicích přístrojů a hydrantů


Při výkonu všech činností se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 246/2001 Sb., příslušnými normami a evropskými předpisy. Na požádání zákazníka předložíme prohlášení o shodě k veškerému nabízenému sortimentu.

Dodáváme pouze výrobky schválené pro použití v ČR a vztahuje se na ně zákonná záruční lhůta.

Veškeré dodávky jsou realizovány na základě potřeb a přání zákazníka (v rámci výše zmíněných zákonných nařízení) a jejich součástí jsou i předvedení, instruktáž a instalace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím bez váhání kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Hasicí přístroje

HASICÍ PŘÍSTROJE

Revize, údržba a prodej. Včetně zápisu o kontrole hasicích přístrojů.


Hydranty

HYDRANTY

Revize, údržba a prodej. Včetně zápisu o kontrole hydrantového systému. 

Náhradní díly

NÁHRADNÍ DÍLY

Dodáváme všechny náhradní díly - hadice a proudnice všech rozměrů (25D,52C,75B), zařízení proti krádeži hadice (52Ca 25D)

Požárně bezpečnostní zařízení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ)

Manžety, ucpávky a nátěry.


Protipožární klapky

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY

Revize údržba. Včetně zápisu o kontrole PBZ.

Protipožární dveře

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Revize, údržba a prodej. Včetně zápisu o kontrole PBZ.